Innovationsteorin pdf

 Innovationsteorin pdf

Innovationsteorin

  • Siffra: 788366024288963
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.7/5 (Votes: 2769)
  • Paperback : 174 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Innovationsteorin är Folke Dahlqvist tredje bok om kopplingen kreativitet - operativitet - innovation

I en tid då många framhåller vikten av kreativa idéer, operativ attityd och behovet av nya innovationer har konceptet KOGNITIK formulerats. Begreppet är ett samlingsbegrepp för kända och mindre kända metoder och tekniker för att förbättra individens kreativa förmåga och möjligheter att skapa nya innovationer på många olika plan - såväl under arbete som fritid.

Skapandeprocessen framhålls som en självgenererande process som ger mer än den kräver. Dahlqvist kopplar sin syn på innovativ verksamhet till teknosofin Kognitik (teknik+filosofi).

Kognitik varumärkesskyddades hos Patentverket år 2003.

Teknosofins aktiva strukturer är de 123 s .k. Tankenycklarna ett begrepp som varumärkesskyddades år 2011.

Dahlqvists argument för att införa Kognitiken som ett obligatoriskt skolämne fr o m gymnasiet bygger på det faktum att samhällsinstitutionerna inte längre kan bära det utvecklingsansvar själva som situationen i vårt land kräver.

Tidigare har det varit önskvärt att vidareutveckla en hög standard. Nu är det helt nödvändigt för att - med individen i centrum - kunna konkurrera med omvärlden för att på detta sätt bevara nivån på vår välfärd.

Dahlqvist menar vidare att man kan föregripa elevernas förmåga till abstrakt tänkande redan vid unga år genom användningen av enkla "tankestrukturer" som fungerar symboliskt i olika mer eller mindre abstrakta mentala processer.

Boken innehåller dessutom 150 citat för egen reflexion eller som utgångspunkt för samtal.

Relaterade böcker