Återfallsprevention : färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel pdf ebook

 Återfallsprevention : färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel pdf ebook

Återfallsprevention : färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel

  • Siffra: 388917660175281
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.9/5 (Votes: 3933)
  • Paperback : 161 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Återfallsprevention är en behandlingsmetod för att hjälpa klienter att undvika återfall efter en inledd beteendeförändring. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger, spelberoende och ätstörningar.

I återfallspreventiv behandling kartlägger klienten sina risksituationer för återfall, konsekvenserna av sitt problembeteende och övar sociala färdigheter som kan bli alternativ till problembeteendet.

Boken är en lärobok om återfallsprevention och består dels av en manual som beskriver åtta grundläggande sessioner vid återfallspreventiv gruppbehandling, dels av fördjupande teoretiska avsnitt om bl.a. vuxet lärande, rollspelsmetodik och kartläggning och beteendeanalys av problembeteenden.

Boken vänder sig till professionella behandlare inom beroendevård, primärvård, psykiatri och socialtjänst som vill fortbilda sig i återfallspreventiv behandling.

Relaterade böcker