Leda med tillit pdf epub

 Leda med tillit pdf epub

Leda med tillit

  • Siffra: 92792313409072
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.4/5 (Votes: 2020)
  • Paperback : 127 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Det är dags att öka tilliten och ge mer utrymme för professionen. Det är dags för en bättre dialog och mer samverkan kring uppdragen i välfärden. Att leda med tillit - hur gör vi det?

Behovet av samhällsvetare med kunskap om samhällets organisationer och processer, om människorna och systemen, har aldrig varit så stort som idag. Och ändå är det andra perspektiv och kunskaper som ligger till grund för styrning och beslut.

I verksamheten handlar mycket om vad som är mätbart och det komplexa förenklas för att matas in i uppföljningssystem som bara rapporteras och lagras utan att bidra till verksamhetsutveckling. Bredden, analysen, erfarenheten och den djupare professionella kompetensen får inte plats.

Vad är då tillit och vad betyder den i verksamheten? Går det att leda en organisation med mer tillit? Vad krävs det för struktur och dialog för att bygga tillit?

I den här boken finns tio kapitel av forskare som är verksamma inom etik, organisation och ledarskap, historia, ekonomi, yrkeskunnande och praktisk kunskap, kvalitet, sociologi, statsvetenskap, offentlig förvaltning och samhällsplanering. De har bidragit med olika perspektiv på tillit som vi hoppas stimulerar till debatt och förändring.

Relaterade böcker