läsa Kommunitarism : en antologi om individualism och gemenskap i moral, politik och filosofi pdf

läsa Kommunitarism : en antologi om individualism och gemenskap i moral, politik och filosofi pdf

Kommunitarism : en antologi om individualism och gemenskap i moral, politik och filosofi

  • Siffra: 844219463974707
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.6/5 (Votes: 2105)
  • Paperback : 147 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Åtta texter av Charles Taylor, Alasdair MacIntyre, Michael Sandel, Richard Rorty, Allen Buchanan, John Rawls, Michael Walzer.
red. Jan Sjunnesson
Denna antologi tar upp ett aktuellt och viktigt tema i moral- och samhällsfilosofiskt tänkande som rör våra grundläggande relationer till varandra i moderna samhällen, nämligen gemenskap. En term för teorier om gemenskap bildades under en intensiv diskussion på 1980- talet i USA, communitarianism, som översätta här med kommunitarism.

Vid sidan av postmoderna strömningar utgör kommunitarismen en ordentlig vidräkning med det upplysta oberoende förnufts- och individbegrepp som liberalismen och moderniteten vilar på. Kommunitarismen kan ses som ett alternativ såväl till modernt och postmodernt tänkande i sitt bejakande av socialt konstituerade jaguppfattningar snarare än en ensam individ som förutsätts göra rationella val eller fragmenterad individualitet som leker bland strukturer. Hur ska en politisk och filosofisk teori se ut som tillgodoser krav och rättigheter på individuell mångfald och samtidigt värderar verklig gemenskap?

Relaterade böcker