läsa Kärlek kan bara älskas fram pdf

läsa Kärlek kan bara älskas fram pdf

Kärlek kan bara älskas fram

  • Siffra: 876278649683599
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.5/5 (Votes: 2121)
  • Paperback : 145 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Detta är en kortfattad framställning i berättelseform av det budskap om kärlek, medmänsklighet och allas lika värde som Jesus gett oss genom sitt liv, sina ord och sina handlingar.

Utgångspunkt för berättelsesamlingen är berättelserna om påskveckans händelser ur lärjungarna Petrus, Judas, Johannes, Marias och Tomas perspektiv och deras plötsligt uppdykande minnesbilder. Dessa berättelser får bilda förståelsehorisont för den aktuella händelseutvecklingen fram till pingstdagen som höjdpunkt.

Därefter följer berättelser om dessas och de övriga lärjungarnas tid tillsammans med Jesus i form av deras hågkomster och tillbakablickar på upplevelser och händelser, som de berättar för varandra. Detta gör de för att dels förstå vad de varit med om och dels för att reflektera över, hur de ska förstå och gå vidare med det budskap och det uppdrag de fått.

Berättelsesamlingen vänder sig till åldersspannet alltifrån sena tonåren till obegränsad ålder uppåt.

Relaterade böcker