ladda ner online Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar pdf

ladda ner online Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar pdf

Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar

  • Siffra: 652478151726004
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.6/5 (Votes: 3961)
  • Paperback : 134 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar innehåller en genomgång av omvårdnad på olika områden och perspektiv för personer som har diagnoserna amyotrofisk lateralskleros (ALS), stroke, Guillain-Barrés syndrom (GBS), epilepsi, migrän, multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. De flesta kapitel innehåller en fallbeskrivning med en persons livssituation eller beskrivning av hälsoproblem vid en viss neurologisk sjukdom, vilken med fördel kan användas i undervisningssammanhang. Vidare innehåller varje kapitel basal medicinsk fakta om respektive sjukdom, men för utförligare och djupare kunskap om bland annat sjukdomsetiologi och farmakologisk behandling hänvisas till litteratur i neurologi.
Huvudsakliga målgruppen för boken är studenter i grundutbildning på sjuksköterskeprogram. Boken är ett pedagogiskt material för alla sjuksköterskor som i sitt framtida arbete kommer att möta personer med neurologisk sjukdom i olika vårdkontexter. Men den kan även användas som inspiration för vidareutveckling av vården och identifiering av nya forskningsfrågor inom området.

Relaterade böcker