Livet i Mattelandet Lärarbok Förskoleklass pdf, epub

 Livet i Mattelandet Lärarbok Förskoleklass pdf, epub

Livet i Mattelandet Lärarbok Förskoleklass

  • Siffra: 648974783323774
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 5.0/5 (Votes: 2723)
  • Paperback : 161 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Räkna med tv
Livet i Mattelandet använder avsnitten i UR:s populära tv-serie som inspiration och förförståelse för olika utvecklande uppgifter. De 12 kapitlen i arbetsboken följer innehållet som tas upp i tv-avsnitten. Sätt ihop en inspirerande lektion med tv, gemensam genomgång med digital intro, övningar i arbetsboken och sedan övningar på egen hand i webbappen och du har en tydlig och strukturerad arbetsgång.

Läs mer
Innehåll och pedagogiska tankar
Livet i Mattelandet tar fasta på forskning och den reviderade Läroplanen för förskoleklass och fritidshem. I materialet presenteras enkla och öppna problemlösningsuppgifter som uppmuntrar eleverna till att utveckla förmågorna att samtala, lyssna, fråga, diskutera och resonera tillsammans utifrån samtalsbilder. Steg för steg introduceras problemet för eleverna enligt metoden "3 part lesson". Först går du igenom förutsättningarna, sedan introducera och arbeta med problemet och som avslutning en strategidiskussion ihop med klassen. Lärarbokens aktiviteter, lekar och spel inspirerar till att träna ord och begrepp samt turtagning och socialt samspel både i klassrummet och i utemiljön.
Komponenter
Arbetsboken Förskoleklass innehåller övningar som följer de teman som tas upp i UR:s tv-serie Livet i Mattelandet.
Lärarboken innehåller tips på aktiviteter både för skolan och fritidshemmet.
Digital intro har laborationer och samtalsbilder som hjälper läraren att introducera uppgifterna i Arbetsboken.
Webbappen har övningar som ger eleverna möjlighet att repetera bl.a. matematiska begrepp.
Arbetsgång förskoleklass
1 - tv
För förskoleklass startar äventyret i Mattelandet med att eleverna tittar på ett tv-avsnitt i UR:s serie Livet i Mattelandet. Avsnitten skapar inspiration samt en förförståelse inför varje arbetsområde.
2 - Lärarbok
Lärarboken erbjuder tips på hur läraren kan kartlägga elevernas förkunskaper och utvärdera deras framsteg på ett enkelt och lustfullt sätt. Den har inspirerande aktiviteter för klassrummet, skolgården och skogen som förbereder eleverna för Arbetsbokens teman. Det finns tydliga instruktioner som snabbt hjälper läraren att sätta sig in hur man kan introducera Arbetsbokens uppgifter. Enkel vägledning steg för steg utifrån metoden "3 part lesson" hur arbetet med problemlösningsuppgifterna kan introduceras och engagera eleverna.
3 - Digital intro
Digitala introt är kopplat till tv-avsnitten och Arbetsbokens 12 kapitel och har illustrerade laborationer och matematikverktyg som underlättar för läraren att ha genomgång. De gemensamma övningarna tränar elevernas begreppsförståelse, antalsuppfattning samt förmågorna att samtala, lyssna, diskutera, resonera och lösa öppna problemlösningsuppgifter med stöd av samtalsbilder.
4 - Arbetsbok
Arbetsboken innehåller inspirerande övningar där eleverna får träna på att forma siffror, träna antalsuppfattning, göra spännande matematikuppdrag och lösa öppna problemlösningsuppgifter tillsammans utifrån samtalsbilder.
5 - Webbapp
Webbappens övningar som finns på www.liber.se ger eleverna möjlighet att träna vidare. Här kan eleverna arbeta självständigt eller i par på en digital enhet eller gemensamt med läraren på en interaktiv tavla.
Problemlösning enligt "3 part lesson"
Metoden "3 part lesson" kommer ursprungligen från USA men används i stor utsträckning i Kanada. Metoden består av tre delar och används vid problemlösningsuppgifter i matematik.
Del 1: Komma igång med problemet
Tanken är att först få eleverna att mentalt sätta sig in i problemet och förbereda dem på ämnet som problemet handlar om. Tydliga och enkla lärandemål hjälper eleverna förstå vad de ska träna och tänka på under tiden de arbetar med problemet. När eleverna har mer erfarenhet av problemlösning kan man även diskutera vilka strategier och metoder som

Relaterade böcker