Kampen om skogen : koka, såga, bränna eller bevara? pdf

 Kampen om skogen : koka, såga, bränna eller bevara? pdf

Kampen om skogen : koka, såga, bränna eller bevara?

  • Siffra: 356877397095000
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.3/5 (Votes: 2736)
  • Paperback : 135 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Den svenska skogen har spelat en viktig roll för den ekonomiska utvecklingen och starkt bidragit till dagens välfärd. Diskussionen om skogens utnyttjande har skärpts de senaste åren, inte minst till följd av att skogen nu står i centrum för de tankar och förslag som finns kring det hållbara samhället och omställningen till ett energisystem som är baserat på förnyelsebara resurser. I denna kontext har det uppstått tydliga intressekonflikter, både av renodlad marknadsmässig karaktär och av mer politisk karaktär.

Målsättningen med boken är att ge ett samhällsekonomiskt perspektiv på utnyttjandet av skogen och dess resurser genom att belysa ett antal centrala ekonomiska och politiska faktorer som påverkar den svenska skogens utnyttjande och till viss del också dess produktionsförmåga. Vidare diskuterar författarna behovet av statlig styrning inom skogssektorn samt införandet av specifika politiska styrmedel. Det finns ett stort behov av samhällsekonomiska analyser som beskriver de konsekvenser som uppstår i samband med olika politiska vägval. Förhoppningen är att denna bok ska fylla delar av detta behov.

Runar Brännlund är professor i nationalekonomi vid Umeå universitet.
Robert Lundmark är docent i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet och extern forskningsledare vid SNS.
Patrik Söderholm är professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet.

Relaterade böcker