Perioperativ vård : att förena teori och praxis epub pdf

 Perioperativ vård : att förena teori och praxis epub pdf

Perioperativ vård : att förena teori och praxis

  • Siffra: 793646031694337
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.0/5 (Votes: 1499)
  • Paperback : 198 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Detta är en bok om det perioperativa vårdandet och hur en vårdteori kan berika anestesi- och operationssjuksköterskors vårdarbete. Genom att föra ideal från en perioperativ vårdteori närmare en perioperativ praxis kan vårdandet utvecklas.

Boken bygger till stor del på anestesi- och operationssjuksköterskors berättelser om det perioperativa vårdandet. Avsikten är att skapa ny förståelse och kunskap som gynnar patienten. I boken beskrivs den perioperativa vårdteorin - ett kunskapsområde med huvudbegreppen människan, vårda, kultur och värdighet kulturens ethos. Under det perioperativa vårdandets praxis beskrivs patienten, vårdprocessen och den perioperativa dialogen samt dess evidens och forskning.

Budskapet i boken är att anestesi- och operationssjuksköterskors vårdarbete bör organiseras så att operationssjukvården ger utrymme för den perioperativa dialogen, ett vårdande där sjuksköterskan bär ansvar för kontinuiteten.

Det perioperativa vårdandet beskrivs utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv.

Boken är i första hand avsedd för studenter i specialistutbildningar till operations- och anestesisjuksköterska. Den kan med fördel även användas av andra studerande inom högskola och universitet, liksom av yrkesverksamma sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården.

Relaterade böcker