ladda ner online Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige epub, pdf

ladda ner online Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige epub, pdf

Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige

  • Siffra: 679371211036279
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.9/5 (Votes: 2711)
  • Paperback : 137 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Studiet av filosofins historia är ett idéhistoriskt sammanhang erbjuder en rad speciella problem. Hur förhåller sig det filosofiska intresset till det historiska i filosofihistorien? Vilken roll spelar de filosofiska verkens litterära och retoriska utformning? Vilken betydelse har bildspråk och metaforer för den filosofiska texten? Vilken är tankeexperimentens och vilken de filosofiska exemplens uppgift i den filosofiska diskursen under olika tider? Vilket bidrag kan ett begreppshistoriskt angreppssätt ge?

Dessa och liknande problem kring filosofihistoriens metod och teori behandlas i föreliggande volym med exemplifikation från olika tider, länder och intresseområden.

Relaterade böcker