läsa De dubbla budskapen - Kvinnors bildning och utbildning pdf

läsa De dubbla budskapen - Kvinnors bildning och utbildning pdf

De dubbla budskapen - Kvinnors bildning och utbildning

  • Siffra: 125412700233703
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.8/5 (Votes: 2959)
  • Paperback : 143 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Kvinnors utbildning i Sverige har i ett historiskt perspektiv i flera avseenden varit annorlunda än mäns. Könssegregeringen har inneburit ekonomiskt ojämlika villkor, skilda skolformer för flickor och pojkar och skillnader i utbildningens innehåll och syfte. Förändringar mot mer jämlika villkor har skett under lång tid och varit knutna till perioder med hög efterfrågan på kvinnors arbetskraft. I andra perioder har könsmönstren bevarats genom att de "kvinnliga" inslagen i utbildningen förstärkts.

Diskussioner och politiska beslut om kvinnors bildning och utbildning under 1800- och 1900-talen som lett till integration av kvinnors utbildning i den "manliga", samhälleligt styrda skolorganisationen behandlas här ur ett genusperspektiv. Utvecklingen på nationell nivå jämförs med förhållandena i Lund.

Relaterade böcker