Andra Världskriget - Vad det egentligen handlade om pdf, epub

 Andra Världskriget - Vad det egentligen handlade om pdf, epub

Andra Världskriget - Vad det egentligen handlade om

  • Siffra: 442615047290009
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.1/5 (Votes: 2478)
  • Paperback : 180 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Var andra världskriget en kamp mellan demokrati och fascism? Mellan godhet och ondska? Handlade kriget om militär snillrikhet och individuellt hjältemod? var det en strid mellan personligheter?
Den belgiske marxisten och ekonomen Ernest Mandel (1923 -1995) låter sig inte nöja med någon av dessa förklaringar. Med materialistisk historieskrivning som verktyg analyserar han i denna bok (först publicerad på engelska 1986) kriget som en kamp om världsherraväldet. Han härleder kriget ur det imperialistiska världssystemet, och visar hur ekonomin, industrins utveckling och olika klassers positioner bestämde dess förlopp och resultat. Och han skisserar sambandet med den kalla krigsvärld som växte fram ur kriget.

Inte minst lyfter Mandel fram andra världskrigets mest glömda aktörer: de folkliga motståndsmän och -kvinnor från Jugoslavien till Kina, från Italien till Indokina, som ville gå längre i sin kamp än världens ledare ville tillåta.
I den svenska utgåvan publiceras även en senare text av samma författre om Förintelsen och dess samhälleliga och ideologiska förutsättningar.

Relaterade böcker